O nás

 

Společnost VERNER GOLEM s.r.o. vznikla v roce 2014 , se záměrem vytvořit pro tuzemský i zahraniční trh spolehlivého dodavatele širokého sortimentu kotlových jednotek na spalování biomasy, jako je štěpka, pilina, sláma, alternativní peleta apod., ekonomizérů pro energetiku, projekčních prací v energetice a služeb s dodávkou spojených. Vznik společnosti byl inicializován mateřskou společností VERNER SK s.r.o., která má s výše uvedenými dodávkami velké zkušenosti. Díky spojení s bývalými majiteli společnosti VERNER a.s., byl získán základ pro splnění tohoto záměru a mohlo být rozvíjeno zajištění a realizace výroby s mnohaletou tradicí, která sahá až do roku 1991.

Rozšiřování podniku probíhá od jeho samotného založení, v první polovině roku 2014 byla založena a vybavena servisní a montážní četa pro dodávku kompletních technologií kotelen a peletovacích linek. Dále pak v druhé polovině roku byla zprovozněno a vybaveno projekční oddělení. S těmito částmi společnosti došlo k dodávce kotlové jednotky o výkonu 225 kW na spalování alternativní pelety pro Slovenský trh. Čtyřech ekonomizérů o celkovém výkonu 240 kW ke kotlovým jednotkám o výkonech 225 a 350 kW od společnosti VERNER a.s.

V první polovině roku 2015 je plánována dodávka kotlové jednotky o výkonu 600 kW a to do kotelny o výkonu 225 kW, kterou společnost ke konci roku 2014 dodala a předala zákazníkovi do trvalého provozu. Dále pak je plánována dodávka peletovací linky o výkonu 3 t/hod pro Český trh.

Dne 5.10.2017 nám byl společností Bisnode vydán certifikát . A tím jsem se zařadili do registru solventních společností . Registr zahrnuje společnosti, které prokazují svou finanční stabilitu, dobrou platební morálku , solventnost a spolehlivost .  

  SKM_C224e17101609341_00011

Historie vlastního vývoje kotlů značky VENER pod vedením Ing. Vladimíra Vernera ( od roku 1992 - 2012 )