Hala pro výzkum a vývoj v areálu Matrix a.s.

V projektové dokumentaci je řešeno vytápění nové části areálu dřevařské výroby fa Matrix v Třebešově.
Hala s výrobním provozem bude vytápěna teplovodní soustavou. Ze stávající kotelny bude předizolovaným potrubím přivedena otopná voda s tepelným spádem 80/60 do haly č 1. Zde bude umístěna AKU nádrž o velikosti 1000l která bude jednak použita jako hydraulický vyrovnávač tlaků. Odsud samostatným potrubím a čerpadlem bud teplo vedeno do další haly. Dále pak bude AKU nádrž použita k vyrovnávání spotřeb tepla. Teplo tedy bude vyrobeno v kotli, který je umístěn ve stávající kotelně v I. NP stávajících prostor. Zde je umístěn i záložní zdroj, sklad paliva, rozdělovač a sběrač včetně strojovny.

Zdroj tepla
Objekt bude vytápěn jedním kotlem fa VERNER s označením GOLEM 900. Technologie je rozdělena do dvou základních skupin. Jedna skupina tvoří zásobník paliva s jeho uskladňováním. Jedná se o vybírací šnekový dopravník. Druhá skupina tvoří samotný kotel s odvodem spalin. Obě skupiny jsou propojeny šnekovým dopravníkem. Doprava štěpky ze zásobníku paliva ( dopravníku paliva ) do kotle je provedena pomocí šnekových dopravníků. Šnekový dopravník je opatřen ochranný pláštěm z konstrukce DP1, odolný teplotě do 500°C v délce minimálně 2 m směrem do kotelny. Štěpka je automaticky dodávána do hořáku o výkonu 900 kW, kde dochází k samotnému spalování paliva. Odvod popele z hořáku bude proveden pomocí šnekového dopravníku do popelnice na popel. Spalin jsou z hořáku vedeny do výměníku. Spaliny z výměníku jsou vedeny přes odlučovač spalin a spalinový
ventilátor. Spalinový ventilátor je umístěn v prostoru kotelny společně s odlučovačem spalin. Samonosné komínové těleso bude použito stávající.
Řízení a provoz kotelny je prováděn přes řídící automat umístěný v ovládacím panelu v kotelně. Případné poruchy na technologii kotelny jsou hlášeny na mobilní telefon nebo pager.