Peletovací linka 1,5 t

Doba výstavby: 06 - 07/2015

Místo: severní Morava

DSC_0186Pro našeho zákazníka dodala a vyrobila firma VERNER GOLEM peletovací linku na zpracování suché dřevní drti, která vzniká jako odpad při hlavní výrobě. Zákazník měl přání zpracovávat denní produkci pilin a hoblin ze své výroby o objemu cca 35 m3, což je přibližně 5 t za den a to během dopolední směny. Z tohoto důvodu byl navržen výkon peletovací linky na 1,5 t za hodinu a po zbylou část směny je vyrobená peleta balena.

Počátek peletovací linky je na výstupu ze sila zákazníka, odkud je materiál dopravován do vertikálního šrotovníku pomocí šnekového dopravníku.

Veškeré šnekové dopravníky jsou ze šnekovnic o síle 8 mm a šnekové žlaby o síle 4 mm. Takto volený materiál zaručí dlouholetou životnost technologie s minimálním opotřebením a nároky na údržbu.

Vertikální šrotovník s výkonem 2 t/hod při velikosti otvorů v sítě 4 mm zaručí přípravu velmi jemné a rovnoměrné dřevní drti, která se velmi dobře peletuje a zároveň zajistí dobře prolisováné pelety s nízkou hodnotou odrolu. Vertikální šrotovník byl také volen i z důvodu, že pro jeho funkci není nutné použití vzduchových dopravních cest. Díky tomu je i celková nižší spotřeba elektrické energie linky a nižší emise prachu do okolí.

Na přání zákazníka byla před šrotovník instalována násypka se šnekovým dopravníkem do šrotovníku pro příjem štěpky, jako druhého možného zdroje materiálu pro peletování. V programu linky je možné volit příjem jednoho či druhého materiálu či jejich směsi v libovolném poměru.

Takto připravený materiál je automaticky zvlhčován na optimální hodnotu vlhkosti tak, aby lisování pelety probíhalo za optimálních podmínek nejen z hlediska velikosti dřevní drti, ale i z hlediska vlhkosti.

Našrotovaný a zvlhčený materiál je šnekovými dopravníky dopraven do mezisila. Zde si materiál odpočine a zajistí se vyrovnání mezi příjmem a výdajem materiálu. Materiál je z mezisila dávkován do lisu dle jeho zatížení. Elektronika linky, měří příkon lisu a automaticky mění množství materiálu dopravovaného do lisu.

Byl použit lis prstencový tipu OGM 1,5. Tento tip lisu byl zvolen především s ohledem na dobré zkušenosti zákazníka s tímto typem lisu.

Výpad z lisu je proveden na pásový dopravník s nerezovou konstrukcí, kde z pelety odejde hlavní část páry tvořící se při lisování a následně pomocí kapsového dopravníku je čerstvá peleta dopravena do protiproudého chladiče pelet. Zde se peleta vychladí na teplotu okolí a propadne do zásobníku pelet o velikosti 3 t.

Zde se tvoří zásoba pelet a vyrovnává se přísun mezi novými peletami a peletami odcházející na vibrační třídič a následně do balící linky.

Ve vibračním třídiči se oddělí odrol od pelet tak, aby bylo dosaženo maximální čistoty baleného paliva. Odloučený odrol je odsáván vzduchovou dopravní cestou a společně s odsávaným vzduchem z chladiče pelet a lisu odloučen v cyklónovém odlučovači. Takto odloučený materiál je dopraven do dopravních cest a znovu použit k peletování.   

Balící linka obsahuje dvě možnosti balení a to buď do PE pytlů o váze 5-15 Kg a nebo do big-bagů o maximální váze 1000 Kg. V případě balení do big-bagů je peleta dopravována pásovým dopravníkem do big-bagu, který je kontinuálně vážen. Po naplnění na požadovanou hodnotu, se plnění automaticky zastaví a linka čeká na výměnu big-bagu.

V případě plnění PE pytlů, je peleta navažována do plnícího zařízení a na požadavek obsluhy je peleta vysypána do připraveného pytle. Pytel je v dalším taktu linky zataven a posunut k paletizaci. V době zatavování plného a nandávání nového pytle na plnící zařízení je navažována nová dávka pelet. Toto urychluje balení. Takto může obsluha zabalit až 200 pytlů za hodinu.