PELETOVACÍ LINKA V SUBLIMA, s.r.o. - NÁVRH OPATŘENÍ

 Ve studii je řešeno navýšení výkonu peletovací linky umístěné v objektu fy SUBLIMA CZ s.r.o. Požadavek investora je navýšení výkonu z průměrného výkonu cca 0,8 – 1 t na výkon cca 1,2 t / hod.

Na základě zjištěných poznatků a měření jsme navrhli a následně zrealizovali následující úpravy:

  • Výběr materiálu k sušení z úložiště dle jeho vlhkosti
  • Zbudování přístřešku a kójí pro skladování materiálu
  • Zautomatizování plnění bubnu na základě vstupní a výstupní vlhkosti
  • Zpomalení bubnu pro jeho větší naplnění
  • Zautomatizování vlhčení materiálu na základě vlhkosti materiálu
  • Navýšení průtoku vzduchu suškou