Projekt vytápění rodinného domu v Pastvinách

V projektové dokumentaci je řešeno vytápění v novostavbě rodinného domu v obci Pastviny. Objekt prozatím není rozdělen z hlediska vytápění na žádné části. Otop místností bude pomocí radiátorů. Jednotlivé části budovy se budou vytápět centrální teplovodní otopnou soustavou.

Jedno podlaží novostavby rodinného domu bude vytápěno teplovodní soustavou, která bude otopnou vodu distribuovat do radiátorů v jednotlivých místnostech. Kotel pro vytápění bude umístěn v technické místnosti v I. PP zároveň se skladem paliva, AKU nádrží, integrovaným elektrokotlem, rozdělovačem a sběračem včetně strojovny.

Objekt bude vytápěn jedním kotlem na hnědého dřevem.